با همگامی مجموعه ای از فرهیختگان عزیز و دلسوز وطن‌مان در حوزه های گوناگون دانایی و دانش، متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر و کارشناسان مجرب و متخصص، در مجموعه‌ای تحت عنوان «شرکت آینده پژوهان وطن» گردهم آمده ایم تا
تحویل فاز نخست پروژه اثر بخشی محصولات فرهنگی
'فاز نخست پروژه مطالعاتی ارزیابی اثربخشی محصولات فرهنگی، نوشتاری و الکترونیکی تهیه شده توسط حوزه¬های ستادی، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران و ارائه راهبردها و راهکارهای ارتقای آن با عنوان «مطالعات اسناد، جمع آوری داده های پایه، تهیه چارچوب نظری» تحویل کارفرما گردید.'