منشور اخلاقی

 منشور اخلاقی نه به معنای یک شعار بلکه به معنای ترسیم کننده چارچوبی است که مجموعه مدیران و کارشناسان شرکت به آن پایبند بوده و خود را ملزم و متعهد به آن می دانند. این شرکت در چارچوب اخلاقی کاری خویش اصول زیر را که برگرفته از سخنان حکیمانه و تامل برانگیز بزرگان و شخصیتهای تاریخی و دینی است مد نظر داشته است. بیشتر این جملات برگرفته از وبسایت ره پو است.

*     اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست، بلكه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي گردد. «ارناليل»

*      بزرگترين عمل غير اخلاقي اين است كه انسان شغلي را كه از انجام آن ناتوان است بر عهده گيرد. »ناپلئون بناپارت»

*      صاحبان اخلاق، روح جامعه ي خويش اند. «رالف والدو امرسون»

*     اخلاق، در حقيقت همان آموزه روابط حاكمي است كه پديده "زندگي" با آن پديد مي آيد. «نيچه»

*      شرم از كاري غير اخلاقي، پله اي از پلكاني است كه در پايان آن از اخلاق گرايي خود شرم مي كنيم. «نيچه»

*      خودپسندي ما از آنچه به بهترين نحو انجام مي دهيم، مي طلبد كه آن را سخت ترين كار بدانيم و اين، سرمنشاء بسياري از امور اخلاقي است. «نيچه»

*      تمام سرمايه فكري و دانش بايد تسليم يك عظمت اخلاقي و روحي گردد، وگرنه دانش مانند رودي خواهد بود كه نتوانسته خط سير خود را بپيمايد و به دريا بريزد و با وضعي اندوه بار در صحرا و ريگزارها فرو مي رود. «موريس مترلينگ»

*      براي جامعه، فضيلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه اي شكست اخلاقي بخورد با هيچ نيرويي نمي توان شكست را جبران نمود. «افلاطون»

*      دانش بدون تكامل اخلاقي خطرناك و نابود كننده است. «هالي تربون»

*      اخلاق را طوفان هاي روزگار تقويت مي كند. «گوته»

*    اخلاق، سرمايه است؛ اخلاق، بهترين و عالي ترين دارايي ما به شمار مي رود. «اسمايلز»

*      هميشه بايد اخلاق را آفريد و ابداع كرد. «ژان پل سارتر»

*      با كمي عقل، اندكي گذشت و مقداري اخلاق خوب خوشبخت ترين فرد دنيا خواهيد بود. «ويليام سامرست موام»

*      تمدن، تنها زاييده اقتصاد برتر نيست، در هنر و ادب و اخلاق هم بايد متمدن بود و برتري داشت. «لويي پاستور»

*      راستی، پایه فرهنگ اهورایی و ریشه اخلاق فاضله است. «هگل»

*      عملي اگر كاشتيد، عادتي درو خواهيد كرد. عادتي اگر كاشتيد، اخلاقي درو خواهيد كرد. اخلاقي اگر كاشتيد، سرنوشتي درو خواهيد كرد. «فرانسوا ولتر»

*      انجام وظيفه، عالي ترين مقصد و منظور زندگي و اخلاق است و زندگي انسان در مركز دايره وظايف عمومي قرار گرفته است. «اسمايلز»

*      قناعت، براي به دست آوردن مُلك و اخلاق نیکو براي رسیدن به نعمت‌ها كافي است. «امام علي (ع)»

*      بد اخلاقي عمل را از بين مي‌برد همان طور كه سركه، عسل را فاسد مي‌كند. «حضرت محمد (ص)»

*      سه دستور جاودانه پیر خرد و دانش جهان «اشو زرتشت»: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک