ماموریت

ماموریت شرکت آینده پژوهان وطن را در چند بعد به شرح زیر می توان تشریح نمود.

پژوهش:

اجرای طرح های مطالعاتی در حوزه های مالی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آماری، آینده پژوهی، ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده، برنامه ریزی شهری، امایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی،

مشاوره:

در حوزه های سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، عارضه یابی، آسیبهای اجتماعی، مدیریت فرهنگی، علم سنجی و سایر حوزه های مرتبط و مشابه.

آموزش تخصصی:

برگزاری کارگاه و همایشهای علمی با هدف تسهیم دستاوردها و انتقال تجارب و دانش.

 

بازرگانی:

انجام واردات و صادرات محصولات