سوابق حرفه ای شرکت

برخی از طرح­های اجرا شده یا در حال اجرا توسط شرکت آینده پژوهان وطن

                                          

ردیف

نام طرح

سال اجرا

کارفرما

1

ارزیابی اثربخشی محصولات فرهنگی نوشتاری و الکترونیکی تهیه شده

در حال اجرا

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

2

ارزيابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي احداث بوستان آذري ويژه سالمندان

درحال اجرا

شهرداري منطقه 17 تهران

3

ارزيابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي احداث خانه كارگري

در حال اجرا

شهرداري منطقه 2 تهران

4

ارزيابي تاثيرات اجتماعي فرهنگي احداث و تجهيز مددسرا

در حال اجرا

شهرداري منطقه 2 تهران

5

مطالعه تطبيقي احداث سراي محله

در حال اجرا

شهرداري منطقه 2 تهران

6

مطالعه تطبيقي احداث مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شهربانو

در حال اجرا

شهرداري منطقه 2 تهران

7

ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی ایجاد خط ویژه گردشی رسالت-مطهری-بهشتی

در حال اجرا

شهرداري منطقه 6 تهران

8

ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی ایجاد خط ویژه هفت تير-صادقيه و بالعكس

در حال اجرا

شهرداري منطقه 6 تهران

9

سنجش  همه گیر شناسی و گونه شناسی طلاق در شهر تهران

1393

معاونت اجتماعي شهرداري تهران

10

برداشت اطلاعات میدانی پزشک خانواده برداشت شامل (مصاحبه با مسوولان ، پزشکان و تکمیل پرسشنامه با شهروندان در استان فارس شهرهای شیراز و فسا)

1393

وزارت كار،‌رفاه

11

طرح سنجش ميزان آشنايي شهروندان تهراني با سفر كارت ملي ايران

1392

شركت سرمايه گذاري سفر كارت

12

سنجش ميزان رضايت شهروندان از خدمات دفاتر الكترونيك شهرداري تهران

1392

سازمان فناوري اطلاعات شهرداري

13

بررسي تاثير بانكداري نوين بر حفظ حقوق شهروندان و توسعه برند بانك مسكن

1392

بانك مسكن

14

بررسي نقش بازاريابي ويروسي در توسعه برند زرماكارون

1392

شركت زرماكارون

15

ارزیابی تاتیر اجتماعی فرهنگی تندیس ها و انواع تابلوهای تبلیغاتی منطقه6

1391

شهرداری منطقه 6 تهران

16

ارزیابی تاتیر اجتماعی فرهنگی بازیکده بوستان منطقه14

1391

شهرداری منطقه 14 تهران

17

نظرسنجي از شهروندان تهراني در خصوص ساخت تقاطع غیر همسطح کردستان گمنام

1391

شهر داري منطقه 6 تهران

18

ارزیابی تاثیرات اجتماعی علائم افقی راهنمایی منطقه 18

1391

شهرداری منطقه 18 تهران

19

تهیه پیوست اجتماعی فرهنگي هوشمندسازي مدارس منطقه 20 تهران

1391

شهرداری منطقه 20 تهران