اهداف و ساختار گروه مطالعات اجتماعی

گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شرکت آینده پژوهان وطن با آگاهی از این موضوع که جامعه ایران با مسایل  عدیده ای روبروست، تلاش نموده است تا با گرد هم آوردن اساتید و صاحنظران این حوزه گروهی متمایز با رویکرد علمی و اجرایی را برای ارایه خدمات به کشور فراهم نماید.

رویکرد این گروه همکاری با سازمانها و موسسات پژوهشی کشور در حوزه مطالعه و تحقیق و

همکاری با سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای بین المللی مانند یونسکو، دفتر سازمان ملل، بانک جهانی و یا سایر نهادهایی ملی در حوزه اجرا هستند ترکیب این دو بخش توانمندی گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی شرکت را دو چندان نموده و این امکان را برای این گروه فراهم نموده است که خدمات متمایزی را برای سیاستگزاران و مسوولان کشور و همچنین هم وطنان عزیزمان فراهم نماید.