اهداف و ساختار گروه

با توجه به نياز روزافزون بنگاههاي اقتصادي كشور به مشاوره در زمینه‌های مختلف مالی و اقتصادی، آینده پژوهان وطن اقدام به تاسيس کارگروه مطالعات مالي و اقتصادي خود نموده است. این کارگروه دارای سه بخش اصلی مشاوره تحت عناوین « بخش مشاوره بازار سرمایه» و « بخش مشاوره صنعت بانکداری »  و « بخش مشاوره صنعت بیمه »  می‌باشد که همگی در راستای دستیابی به اهداف کلی کارگروه در تلاشند.
به طور کلی اهداف این گروه را به شرح ذیل می توان بیان نمود.
-        آشنا نمودن مدیران شرکتها، بنگاهها و موسسات مالی با مباحث اقتصادی و مدیریت مالی روز دنیا؛
-        ارایه خدمات مشاوره به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم برای امکان رقابت با بنگاههای اقتصادی داخلی و بین المللی؛
-        پاسخ به نیازهای روز افزون جامعه در زمینه مدیریت ریسک؛
-        فراهم نمودن بستر مناسب علمی برای ارایه خدمات متمایز و نوین به شرکتها، بنگاهها و موسسات مالی داخل کشور؛
 
-        ارایه مشاوره و پیاده سازی طرحهای مطالعاتی به منظور اصلاح و رفع دغدغه های مالی و اقتصادی مدیران  بنگاهها و موسسات و نیز توسعه آنها ؛

در نمودار زیر، ساختار سازمانی گروه با توجه به ماموریت و اهداف گروه ارایه شده است.