گروه بازاریابی و مطالعات بازار شرکت آینده پژوهان وطن با درک شرایط موجود کشور و با هدف پاسخ به نیاز روزافزون کلیه سازمانها و شرکتهای تولیدی و خدماتی در زمینه تولید و عرضه محصولات و خدمات و با هدف ارایه خدمات ممتاز و متمایز از سایر شرکتهای مطالعاتی و مشاور، خدمات خاص خود را با استفاده از تکنیکها و فناوریهای روز، با ایجاد ساختاری منسجم و بهره گیری از متخصصان خلاق و برجسته ارایه نماید.

در نمودار زیر، ساختار سازمانی واحدهای تشکیل دهنده گروه ارایه شده است.