خدمات و توانمندیهای گروه اطلاعات و دانش شناسی

 

گروه اطلاعات و دانش شناسی با اتکا به تجارب ارزنده کارشناسان خود و ایجاد فضای مناسب برای بروز ابتکار و خلاقیت آنها آماده ارایه خدمات پژوهشی در زمینه های زیر می باشد.

 •  علم‏ سنجی، کتاب سنجی، وب سنجی و اطلاع سنجی،
 • دانشنامه ‏نگاری،
 • مدیریت دانش، 
 • ارزیابی کتابخانه ها و وب سایتها، 
 • رفتار اطلاع یابی و جستجوی اطلاعات کاربران و بررسی نیازهای اطلاعاتی،
 • تحلیل محتوای کمی و کیفی اسناد و کتابها،
 • تحلیل استنادی،
 • ترسیم و تحلیل شبکه های همکاری،
 • مدیریت اسناد و مستندسازی،
 • وجوه فنی طراحی رابط کاربر،
 • اشتراک اطلاعات و سرمایه‌اجتماعی،
 • سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای،
 • تولید، اشاعه و اشتراک اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی،