اهداف و ساختار گروه

گروه مطالعات آماری شرکت آینده پژوهان وطن با آگاهی از این موضوع که تحولات مداوم دنیای جدید امروزی نیازمند بکارگیری روشهای جدید در همه زمینه‌های پژوهش اعم از:

¨     استفاده از حداکثر اطلاعات موجود برای طراحی طرحهای نمونه‌گیری،

¨     طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای مناسب برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات،

¨     استفاده از تکنیکها و ابزارهای مدرن در گردآوری داده‌ها و اطلاعات،

¨     بکارگیری نرم‌افزارهای تخصصی در مدلسازی، تحلیل و پردازش انواع داده ‌های کمی و کیفی

-     ایجاد بانکهای اطلاعاتی زیربنایی و استخراج اطلاعات و دانش از میان داده های ثبتی موجود در بانکهای اطلاعاتی


در حوزه‌های مختلف علوم است، تلاش نموده است تا با ایجاد ساختاری منسجم و بهره گیری از متخصصان برجسته و متعهد، نقش فعالی در ارایه خدمات پژوهشی و مشاوره­ای با کیفیت به کلیه سازمانها و بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی ایفا نموده و دین خود را در اعتلای میهن عزیزمان، ایران، ادا نماید.

در نمودار زیر، ساختار سازمانی واحدهای تشکیل دهنده گروه ارایه شده است.