معرفی گروه

مدیر گروه: بهروز سلیمیان
 

سوابق تحصیلی: 
-کارشناسی ارشد آمار کاربردی از دانشگاه شهید بهشتی (1382)؛
-کارشناسی آمار از دانشگاه شیراز (1379)؛
 

سوابق کاری:
-    مدیر علمی بیش از 40 طرح پژوهشی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مطالعات بازار ، افکارسنجی؛
-    مدیر گروه مطالعات آماری شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک از سال 1386 تا 1392:
-    کارشناس و مشاور آماری دفتر توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بهمن ماه سال 1387 تا 1391:
-    بیش از 7 سال سابقه تدریس در دانشگاههای پیام نور، دولتی و آزاد از سال 1382 تا 1388؛
-    مشاور آماری بیش از 280 عنوان رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد.
 

مشاوران گروه:
رحیم محمود وند، دکترای آمار از دانشگاه شهید بهشتی؛
سید جواد مرتضوی امیری، دکترای آمار از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛
 

همکاران گروه:

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته و گرایش سمت
مجید رضایی کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناس طراحی طرحهای نمونه گیری
علی فخاری کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناس تحلیل داده ها
بیژن صورتی کارشناسی ارشد آمار بیمه کارشناس داده کاوی
ابوذر قبادی کارشناسی مدیریت صنعتی کارشناس مطالعات میدانی