معرفی گروه و مشاوران

مدیر گروه مطالعات گردشگری
نام و نام خانوادگی: احمدرضا شیخی
   مدارک تحصیلی:       
-    دکترای برنامه ریزی گردشگری (Ph.D)
-    کارشناسی ارشد گردشگری، حمل و نقل، اقتصاد و محیط زیست
-    کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
-    کارشناسی باستان شناسی
 

سابقه کار (تمام وقت و پاره وقت)
از سال 1382 تا1390 :     کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
برخی از فعالیتها:
    کارشناس باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
    مدیر نمایشگاه آثار  باستانی شهر سوخته در نوروز 1384
    قائم مقام ستاد نوروزی استان سیستان و بلوچستان 1385
    عضو تیم کاوش های تپه بمپور
    عضو تیم کاوش های شهر سوخته
    عضو تیم کاوش های تپه ملیان فارس
    عضو تیم بررسی و شناسایی محوطه های حوزه رودخانه بمپور
    مسئول برگزاری نمایشگاه عکس ارگ بم بعد از زلزله در زاهدان
    شرکت در نمایشگاه های گردشگری کشور
    کارشناس موزه زاهدان
    کارشناس معاونت فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان
 

مشاور بخش گردشگری و رسانه
نام و نام خانوادگی: مرضیه ابراهیمی
مدارک تحصیلی:       
-    دکترای ارتباطات و رسانه های جدید
-    کارشناسی ارشد ارتباطات و روزنامه نگاری
-    کارشناسی ارتباطات و روزنامه نگاری
 

مشاوران بین المللی:
اگوستین سانتانا، دکترای انسان شناسی در گردشگری،  دانشگاه لا لا گونا اسپانیا
موسس مجله علمی و پژوهشی گردشگری و میراث (PASOS)
هردینا فرناندز، دکترای گردشگری و محقق موزه هاف آموزش و گردشگری
پاپلو دیاز، دکترای برنامه ریزی گردشگری