مطالعات بازار

   به هر تلاش سازمان یافته به منظور دستیابی به اطلاعات در باره بازارهای هدف و مشتریان،تحقیقات بازار گفته می شود. تحقیقات بازار جزء اصلی و بسیار مهمی در استراتژی هر شغلی است. اصطلاح تحقیقات بازار را معمولا با اصطلاح تحقیقات بازاریابی به یک معنا به کار می برند، بهرحال، در زبان تخصصی، تفاوت در اینجاست که تحقیقات بازاریابی به استراتژی هایی گفته می شود که هدفشان تحقیق در خصوص فرآیندهای بازاریابی است، در حالی که تحقیقات بازار به منظور دستیابی به اطلاعات علمی و معتبر و کاربردی در خصوص بازارها انجام می شوند.

تحقیقات بازار فاکتور کلیدی در حفظ جایگاه رقابتی یک شرکت در میان سایر رقبا محسوب می‌شود و اطلاعات مهمی در خصوص شناسایی و آنالیز نیازهای بازار، حجم بازار و رقابت در بازار فراهم می کندو شامل طیف ترکیبی و وسیع از تحقیقات اجتماعی و نظرسنجی هاست، که به صورت سیستماتیک به جمع آوری اطلاعات در خصوص افراد، سازمانها و ... و تفسیر آنها می‌پردازد. این اطلاعات با استفاده از روشهای آماری و تحلیلی و تکنیکهای علمی علوم اجتماعی گردآوری و تحلیل می شوند و به دستیابی به یک دیدگاه کاملا روشن و درست از بازار کمک می کنند و باعث می شوند که بتوان تصمیم گیریهای صحیحی انجام داد.
تحقیقات بازار برای شناخت دیدگاه، خواسته ها ، نیازها، باورها و رفتار مشتریان بکار برده می شوند و این نوع از تحقیقات می توانند برای درک شرایط ورود یک محصول به بازار نیز مورد استفاده قرار گیرند. به باور برخی بزرگان، تحقیقات بازار یک «اصل» برای بازاریابی است. دو روش عمده در تحقیقات بازار وجود دارد، تحقیق های اولیه که شامل زیر مجموعه تحقیقات کمی و کیفی است، و تحقیقات ثانویه.

فاکتورهایی که در یک تحقیق بازارشناسی با استفاده از اطلاعات ثانویه گردآوری شده و فناوری جی آی اس میتوانند مورد استفاده قرار گیرند شامل موارد زیر هستند.
اطلاعات بازار:
در اطلاعات بازار طیف وسیعی از شاخصهایی مانند قیمت کالاها و وضعیت عرضه و تقاضای آنها، شاخصهای اجتماعی و ... بر روی نقشه های جغرافیایی نمایش داده می شود.
بخش بندی بازار:
بخشبندی بازار به معنی جدا سازی یا طبقه بندی بازار، به زیرگروه های دارای ویژگی ها و انگیزش های مشابه و یکسان می باشد. در این بخش بندی طیف گسترده ای از متغیرهای شخصیتی، جمعیت شناختی، تکنوگرافیک، مصرف،  روانشناختی و جنسیتی بر روی نقشه نمایش داده می شود.
روندهای بازار:
در روندهای بازار، نمودارهای حرکت رو به بالا یا پایین بازار در دوره های زمانی مختلف بر روی نقشه نمایش داده می شود.
آنالیزهای SWOT:
SWOT یک آنالیز نوشتاری است که به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در یک شغل می پردازد. این نوع از تحقیقات برای فهمیدن چگونگی گسترش یک بازار یا ترکیب چند محصول انجام می شوند. برای آنالیز و گسترش بازار می توان از نقشه های جی آی اس بهره برد.

فاکتورهای  دیگری که میتواند با استفاده از فناوری جی آی اس نمایش داده شده و توسط نمودارها و پهنه بندیها بر روی نقشه تحلیل شوند اثربخشی بازاریابی است که شامل موارد زیر است:
آنالیز مشتریان
مدل سازی انتخاب
آنالیز رقبا
آنالیز ریسک
اثرگذاری تبلیغات