یادداشت مدیر عامل
با همگامی مجموعه ای از فرهیختگان عزیز و دلسوز وطن‌مان در حوزه های گوناگون دانایی و دانش، متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاههای معتبر و کارشناسان مجرب و متخصص، در مجموعه‌ای تحت عنوان «شرکت آینده پژوهان وطن» گردهم آمده ایم تا
تاریخ: دوشنبه 23 تیر 1393
...................................................................